Informacje dla rodziców

Informacje dla rodziców :

1/ W przypadku choroby lub innej okoliczności uniemożliwiającej przybycie Zawodnika DAP na trening, proszę o przekazanie informacji do Trenera prowadzącego grupę. Każda nieobecność na treningu powinna być usprawiedliwiona. Tylko poprzez systematyczną pracę na treningach zawodnicy będą się rozwijać piłkarsko.

2/Składki członkowskie należy płacić przelewem na konto DAP,  najpóźniej do 15 dnia każdego miesiąca – płatność zawsze za miesiąc ” z góry „.  Składka członkowska w DAP Toruń wynosi 100 zł za miesiąc.

3/ Każdy Zawodnik DAP Toruń zobowiązany jest do posiadania ważnej Karty Zdrowia Sportowca, która jest podstawowym dokumentem do uprawniania piłki nożnej i każdej innej dyscypliny sportowej ! Dotyczy to wszystkich zawodników DAP Toruń.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2013 DAP Toruń. Wszystkie prawa zastrzeżone.